chap 1

Update 1

hiện tại mình vẫn chưa sẵn sàng để viết lên câu chuyện cuộc sống của mình nên có lẽ để khi khác vậy . viết đến dòng này chỉ để thông báo rằng mình vẫn còn tồn tại trên cuộc đời này mà thôi . sr

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....

- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn

- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook