Nhật kí ngày buồn thứ 17

Update 17

Em lại nhớ anh rồi. Nhưng em sẽ chẳng nhắn tin cho anh trước đâu .Bọn mình chia tay rồi mà ...

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....

- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn

- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook