Quyển 1- Chương1: Nhà Quê Lên Phố

Update 1

Quyển:1
Chương 1:nhà quê lên phố
E sinh ra trong một gd thuần nông, quanh năm đồng áng, tối mũi tối mặt với công việc đồng áng, ngày đi cày ruộng, nhổ cỏ, đêm thì cầm đèn đi soi nghoé soi nhái các kiểu..., đấy là em nói về công việc của bố mẹ và các bác nông dân chân chính ở quê

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....

- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn

- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook